Läsaren som textskapare

lasaren_som_textskapare.pdf
Den här boken handlar om hur litteratur kan läsas på olika sätt. I bokens första kapitel presenteras de läsarorienterade metoder som vuxit fram i USA under 1900-talets sista decennier. I följande avsnitt redovisar författaren resultaten av sex läsarundersökningar, där olika grupper av blivande grundskole- och gymnasielärare har fått läsa dikter av Harry Martinson. Huvudintresset har i undersökningarna varit koncentrerat på hur läsarna reagerat på dikterna. Boken avslutas med ett kapitel om litteraturdidaktik. Där uppmärksammas bland annat elevers syn på skolans litteraturundervisning, olika synpunkter på lyrikundervisning och vilka villkor som bör gälla för en läsarorienterad undervisning. Läsaren som textskapare vänder sig till studenter i litteraturvetenskap vid universitet och högskolor och till lärarstuderande. Den är också intressant för verksamma lärare på grundskolans högre stadier och på gymnasieskolan.
  • Utgiven: 2008-10
  • Förlag: Studentlitteratur AB
  • Författare: Lars Wolf
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789144032702
www.lakeladies.ca 2018